Privacy en Cookies

Alle informatie over de omgang met de privacy van klanten en het gebruik van cookies op deze website, zoals De Huisdierfotograaf  die toepast, kan u hieronder vinden.

Art 1. Privacy

De Huisdierfotograaf is fotografe Karen Ketels, die werkt onder de handelsnaam De Huisdierfotograaf; een deelproject van PolyArtes Bv.
PolyArtes Bv heeft haar maatschappelijke zetel op Korsele 1 – 9667 Horebeke en werkt onder het ondernemingsnummer BE0837.648.151.
De Huisdierfotograaf volgt de Belgische wet van 8/12/1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens van klanten, en de ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR van 25/05/2018).
Indien u verdere info wenst, of vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, dan kan u steeds terecht bij de fotografe via onderstaand formulier
___
A) VERWERKINGSDOELEINDEN EN OVERDRACHT AAN DERDEN
 • De Huisdierfotograaf verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten.
 • Persoonsgegevens zijn alle info over een persoon, waardoor deze direct of indirect identificeerbaar is. (Bv. naam, adres, mailadres en telefoonnummer)
 • Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een goed werkend klantenbeheer en de correcte opvolging van bestellingen. Dit gaat bijvoorbeeld over klantenadministratie, facturatie, het opvolgen en uitvoeren van bestellingen en leveringen, en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame.
 • De Huisdierfotograaf deelt geen gegevens met anderen.

 B) RECHTSGRONDEN VAN DE VERWERKING

 • De Huisdierfotograaf verwerkt gegevens op basis van artikel 6.1.a (toestemming) en 6.1.b (noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst). Dit gebeurt volledig zoals voorzien in de GDPR.  (ook wel AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming)
 • Wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verloopt op basis van 6.1.a. (toestemming), heeft de klant steeds het recht om terug te komen op de gegeven toestemming.

 C) BEWAARTERMIJN EN BEVEILIGING

 • De Huisdierfotograaf bewaart persoonsgegevens voor klantenbeheer, gedurende de termijn die nodig is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. (bv. op het gebied van boekhouding)
 • De fotografe bewaart de in opdracht gemaakte beelden van de klant, tot aan haar pensioen. Zo heeft de klant gedurende de loopbaan van de fotografe altijd de mogelijkheid om nabestellingen te doen. Vooraleer de bestanden vernietigd zullen worden, krijgt de klant de extra mogelijkheid tot een laatste bestelling.
 • De verwerkte gegevens worden zo veel mogelijk beveiligd tegen ongeoorloofde verwerking en onopzettelijk verlies.

 D) RECHT OP INFORMATIE, INZAGE, CORRECTIE, VERWIJDERING, BEPERKING, OVERDRAAGBAARHEID, VERZET AANGAANDE DE PERSOONSGEGEVENS

 • Als klant heeft u steeds gratis recht om uw persoonsgegevens in te kijken. Zo kan u ze laten verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken, en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6.1.f. van de AVG.
 • Verder heeft u als klant het recht om een kopie van uw persoonsgegevens, in digitale vorm op te vragen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
 • Voor het inkijken van uw persoonsgegevens, of het aanvragen van een kopie, kan u mailen naar info@dehuisdierfotograaf.be. U kan deze ook per brief opvragen, gericht aan De Huisdierfotograaf Korsele 1 – 9667 Horebeke
E) DIRECT MARKETING

° De verwerking voor directe marketingdoeleinden gebeurt enkel indien u als klant hiervoor uitdrukkelijk uw akkoord heeft gegeven, en kan steeds gratis worden herroepen.

 

F) KLACHTEN
 • De Klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. U kan hen bereiken op Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be
___

Art 2. Cookies

 • De Huisdierfotograaf maakt gebruik van cookies op haar website. Cookies zijn kleine informatiebestanden die op uw computer worden geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt.
 • Cookies van De Huisdierfotograaf kunnen door de server van deze website, maar ook door servers van derden, waarmee deze site al dan niet verbonden is, op uw computer worden geplaatst.  (Bv. Google Analytics; een plugin waarmee De Huisdierfotograaf statistieken krijgt over het aantal bezoekers op de website, bezochte pagina’s ed. Deze statistieken zijn volledig anoniem en De Huisdierfotograaf deelt deze verder met niemand)
 • Cookies dienen om de surfervaring van de klant aangenamer te maken, maar zorgen er ook voor dat er verbeteringen aan de website kunnen worden aangebracht. 
 • Wie gebruikt maakt van de website van De Huisdierfotograaf, gaat akkoord met het gebruik van cookies.
 • Als u de cookies van deze site graag uitschakelt, kan u dat eenvoudig door uw browserinstellingen aan te passen. Hou er in dat geval wel rekening mee, dat sommige functies op de website dan mogelijk trager of niet helemaal optimaal zullen werken.