ALGEMENE VOORWAARDEN DE HUISDIERFOTOGRAAF

 

 

ART 1. ALGEMENE INFO

 • De Huisdierfotograaf is een deelproject van PolyArtes Bv
 • De maatschappelijke zetel van PolyArtes Bv is gevestigd te Korsele 1, 9667 Horebeke, België
 • Locatie fotostudio = Korsele 1, 9667 Horebeke
 • Openingsuren = Enkel op afspraak
 • Bestuurder/fotografe: Karen Ketels
 • Tel: 055/309.809
 • Mail: info@dehuisdierfotograaf.be
 • BTW-nr PolyArtes Bv: 0837 648 151
 • Bevoegde rechtbank = Rechtbank van Koophandel Oudenaarde, Bekstraat 14, 9700 Oudenaarde
Close-up van een enthousiaste donkerbruine labradorpup. Hij kijkt enthousiast naar zijn baasje buiten beeld. Orde achtergrond een intens kleurenpallet van warme oranje herfstblaadjes. Portret door De Huisdierfotograaf

 

ART 2. ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. Algemeen

 • Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn verkoopsvoorwaarden
 • Het boeken van een portretsessie bij De Huisdierfotograaf houdt een betalingsverplichting in.
 • Het boeken van een portretsessie, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.
 • Wie een portretsessie boekt bij De Huisdierfotograaf, verklaart de Algemene Voorwaarden van De Huisdierfotograaf te kennen en te aanvaarden.
 • De Algemene Voorwaarden zijn steeds consulteerbaar via de Website.
 • Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze Algemene Voorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

2.2. Werkwijze

 • Het boeken van een portretsessie kan via de website, telefonisch, of ter plaatse.
 • Na boeking van uw portretsessie plannen we een planningssessie in de fotostudio in. Tijdens deze planningssessie bespreken we al uw wensen en de gekozen afwerkingen. Tevens kunnen u en uw dier intussen kennis maken met de fotografe en de omgeving. We leggen tevens een datum en locatie voor uw portretsessie vast.
 • Wanneer u zonder te verwittigen, niet komt opdagen op de afgesproken portretsessie, kan de sessiekost toch in rekening worden gebracht.
 • Na de portretsessie gaat de fotografe aan de slag met de digitale optimaliseren van de beelden.
 • Ongeveer 1 à 2 weken na de opnamesessie, komt u langs in de fotostudio voor een viewing. Samen bekijken en bespreken we dan de afgewerkte beelden, en kan u een keuze maken in welke beelden u op welke drager afgewerkt wenst te zien.
 • Na de viewing gaat de fotogafe aan de slag met de finale afwerking van de gekozen beelden, en stuurt ze alles door naar het vaklabo voor de finale afwerking op het eindproduct.
 • Wanneer de producten binnen zijn, krijgt u als klant een telefoon of mailtje met een afspraak om ze af te halen.

2.3. Tarieven

 • Basistarieven zijn te consulteren op de website.
 • De prijzen van meer uitgebreide formules, of portretsessies op maat zijn op aanvraag te bekomen bij de fotogafe.
 • Prijzen van de producten zijn eveneens op aanvraag te bekomen, en worden daarnaast doorgenomen tijdens het consult.
 • Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en zijn inclusief BTW (21%).

2.4. Betaling

 • Indien u voor een bestaand pakket kiest, rekenen we het pakket af aan het eind van de viewing (hetzij contant, hetzij via bancontact)
 • Werkt u graag volledig a la carte? Dan rekenen we de opnamekost af op het eind van de portretsessie (hetzij contant, hetzij via bancontact), de bestelling van de producten wordt dan afgerekend aan het eind van de viewing.
 • De Huisdierfotograaf neemt uw bestelling pas in productie, wanneer u de betaling heeft voldaan.

2.5. Cadeaubonnen

 • De Huisdierfotograaf verkoopt cadeaubonnen. De klant kiest de waarde van de cadeaubon, en voldoet het bedrag bij afhaling. (hetzij contant, hetzij met bancontact).
 • De geldigheidsdatum van een cadeaubon is 1 jaar.

2.6. Herroepingsrecht

 • Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van veertien (14) kalenderdagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen, kosteloos te herroepen, indien de booking van een portretsessie via de website, per mail, of telefonish plaats vindt.
 • De herroepingstermijn gaat in vanzodra de Klant hetzij via de Website, hetzij per e-mail, of telefonisch de booking van de sessie doorgeeft aan De Huisdierfotograaf.
 • In geval de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent, is hij verplicht dit binnen de 14 kalenderdagen schriftelijk of per e-mail mee te delen aan De Huisdierfotograaf. De Klant ontvangt vervolgens van De Huisdierfotograaf een bevestiging van het door de Klant gebruikte herroepingsrecht per e-mail.f te drukken. Het weghalen van het logo is uiteraard een inbreuk op de wet)

2.7. Uitsluiting van het Herroepingsrecht

 • Er zijn uitzonderingen op het herroepingsrecht, waardoor geldt dat de Klant niet beschikt over het recht om van de booking af te zien. Deze uitzonderingsclausule geldt voor:
 • Wanneer de portretsessie heeft plaats gevonden binnen de termijn van het herroepingsrecht (veertien kalenderdagen), vervalt het herroepingsrecht
 • Op de nabestellingen rust geen herroepingsrecht, daar deze goederen op maat van de consument zijn.

2.8. Auteursrechten

 • Alle inhoud van de Website van De Huisdierfotograaf, alsook commerciële en inhoudelijke uitweringen is exclusief intellectueel eigendom van De Huisdierfotograaf en auteursrechtelijk beschermd.
 • Alle gemaakte beelden blijven wettelijk gezien eigendom van de fotografe.
 • Info over de auteursrechten kan worden gevonden bij SOFAM = www.sofam.be
 • Fotografe Karen Ketels is aangesloten bij SOFAM. De auteursrechtenvereniging, die de auteursrechten van Karen Ketels beheert.

2.9. Gebruik van de beelden door de fotografe

 • Bij afhaling van uw bestelling, overlopen en ondertekenen we samen een document ‘toestemming tot gebruik van beelden’. Daarin maakt de klant zijn wensen duidelijk over het al dan niet gebruiken van de beelden door de fotografe (bv. Op de website van De Huisdierfotograaf, of als voorbeeldmateriaal voor producten in de studio, …). Hoewel de fotografe steeds het auteursrecht behoudt, en dus eigen werk mag tentoonstellen en meedelen aan het publiek, wordt de wens van de klant steeds gerespecteerd.

2.10. Digitale bestanden

 • De Huisdierfotograaf verkoopt geen digitale bestanden aan particulieren klanten (consumenten).
 • Hieronder treft u verdere info over het waarom.

Digitale bestanden bij een portretsessie

Net zoals u bij de bakker ook niet het volledige recept bij uw taart meekrijgt, of bij de behangfirma het sjabloon van het papier, is het normaal dat u bij de vakfotograaf niet zomaar de digitale bestanden meekrijgt of kan aankopen. Een beeld is namelijk een creatie van de fotograaf, dat door de wetgeving op auteursrecht wordt beschermd. In deze wet wordt oa. gesteld dat het digitale bestand ten allen tijde eigendom blijft van de fotograaf, en het bijgevolg verboden is om te reproduceren, kopiëren of gebruiken zonder toestemming. Info over deze wetgeving kan u hier vinden. Bovendien is het digitaal bestand ook net dat wat voor de broodwinning van de fotograaf moet zorgen. Net zoals bij de bakker het recept pas rendeert wanneer het product wordt verkocht, is het bij de fotograaf net zo. Die haalt niet zijn verdiensten uit het maken van de opnames, maar wel uit de verkoop van de afgewerkte producten die hij maakt met die opnames. Het is dus zeker een niet te verwaarlozen argument om de bestanden niet zomaar uit te delen of te verkopen, want beelden worden uiteraard nooit onafgewerkt aangeleverd. Dat zou betekenen dat nabewerkingsuren niet worden vergoed, en staat dus ronduit gelijk met verlies voor de professionele fotograaf.

Daarnaast, stopt De Huisdierfotograaf heel veel vakkennis, ambacht en tijd in de afwerking van de beelden, en dragen deze dan ook een duidelijk – creatief – signatuur van de fotograaf. Vervolgens staat de fotograaf ook garant voor een kwalitatief eindproduct (namelijk een afgewerkte afdruk, canvas, album of iets dergelijks). De Huisdierfotograaf werkt nauw samen met verschillende professionele fotolabo’s, en levert hen bestanden aan in de kleurruimtes van de labo’s, via een volledige gekalibreerde keten. De dragers van deze eindproducten zijn bovendien eveneens hoogwaardige, kwaliteitsvolle producten, die met zorg geselecteerd zijn.

Beelden die u laat afwerken door De Huisdierfotograaf op een eindproduct, ontvangt u volledig gratis in webresolutie met watermerk, voor vrij gebruik op de sociale media. (Deze versies zijn niet bedoeld om af te drukken. Het weghalen van het logo is uiteraard een inbreuk op de wet)

Enkel bedrijven kunnen beelden aankopen. Dit oa voor websites en reclamedrukwerk.

Particulieren kunnen GEEN digitale bestanden aankopen!

De rechten van Karen Ketels worden actief opgevolgd en vertegenwoordigd door SOFAM.

2.11. Bewijs

 • De Klant aanvaardt elektronische bewijsvoering.
 • De Klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

2.12. Toepasselijk recht en de bevoegde rechtbank

 • Het Belgisch recht beheerst alle geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst.
 • Alle geschillen die verband houden met, of voortvloeien uit overeenkomsten aangegaan met De Huisdierfotograaf, worden voorgelegd aan de bevoegde Rechterbank van Koophandel Oudenaarde (Bekstraat 14,9700 Oudenaarde), tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Heeft u een vraag? Aarzel dan niet om contact op te nemen!