Disclaimer

Art 1. Intellectuele eigendomsrechten

 • Het gebruik van de beelden van De Huisdierfotograaf is onderworpen aan verschillende wettelijke verplichtingen inzake intellectuele eigendomsrechten (auteurs- en naburige rechten wet van 30/6/1994) en worden strikt opgevolgd.
 • De beelden, teksten, domeinnaam en eventuele andere onderdelen van deze website, zijn beschermd door intellectuele rechten. Deze behoren fotografe Karen Ketels (De Huisdierfotograaf) toe. Ook op het ontwerp en de software van de website en het logo rusten uiteraard ook intellectuele rechten. Deze behoren derde partijen toe.
 • Het is volledig verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Huisdierfotograaf de inhoud van deze website op te slaan/te reporducteren/te wijzigen/openbaar te maken/te distribueren/te verzenden/te verkopen/over te dragen op enige andere wijze, of rechten hierop te verlenen aan derden.

___

Art 2. Openbaar maken van beelden van De Huisdierfotograaf

 • B-2_B klanten worden geacht steeds een correcte vermelding van De Huisdierfotograaf ondubbelzinnig te publiceren, zodat het werk onmiddellijk aan fotografe Karen Ketels kan worden toegewezen. Deze kunnen bv. ‘© De Huisdierfotograaf‘ / ‘Fotogafie door De Huisdierfotograaf‘ / ‘Foto’s door De Huisdierfotograaf’. Een link naar de website dehuisdierfotograaf.be is gewenst
 • De particuliere klant is verplicht bij publicatie van de verkregen sociale-media-foto’s, steeds een correcte verwijzing naar de auteur toe te passen. Dit kan door ‘© De Huisdierfotograaf’ of ‘Fotografie door De Huisdierfotograaf’ te vermelden.

___

Art 3. Respect voor de integriteit van het werk van De Huisdierfotograaf

 • Aanbrengen van enige vorm van wijzigingen (digitale fotobewerkingen als bv. toevoegen van filters, wijzigingen van kleuren/scherpte/contrast/… of het wijzigen van formaat of cadrages ed.) is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door De Huisdierfotograaf, niet toegelaten.
 • Het verwijderen van het logo van de fotografe is uiteraard ook een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht.
 • Iedere schriftelijke toelating tot reproductie, is een persoonlijke toekenning, en kan dus bijgevolg niet worden doorgegeven en/of afgestaan aan derden.

___

Art 4. Opvolging correcte omgang met auteursrechten

 • Als fotografe en auteur, behoud ik, Karen Ketels, mij het recht toe om elk gebruik van mijn beelden, dat vooraf niet expliciet en schriftelijk werd toegestaan, te weigeren. Op deze wijze kan ik elk gebruik van mijn werk, dat niet overeenstemt met hoe het werk werd bedoeld, weigeren. Zeker wanneer ik van oordeel ben, dat het gebruik afbreuk zou doen aan mijn reputatie als fotografe, of als mens, en/of niet overeen zou stemmen met mijn morele waarden.
 • Mijn auteursrechten worden opgevolgd door auteursrechtenvereniging SOFAM.
 • Bij het niet respecteren van de wettelijke voorschrifte aangaande het auteursrecht, behouden zowel ikzelf als fotografe, als SOFAM, in hoedanigheid van auteursrechtenvereniging, ons het recht voor, om naast de gebruikelijke reproductierechten, verder ook een schadevergoeding te eisen.
 • Met vragen omtrent de correcte toepassing van de auteursrechten kan u terecht bij SOFAM. sofam.be

___

 Art 5. Disclaimer

 • Hoewel het uiteraard de bedoeling is om de website up-to-date te houden, zijn daar verder geen garanties aan verbonden.
 • De Huisdierfotograaf behoudt zich het recht voor om de info op de site ten allen tijde aan te passen.